In English

Hydrological and microbial modelling using Soil and Water Assessment Tool - Lake Vomb and uMgeni catchment

Charles Löwenström ; SAIF HUSSAIN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cryptosporidium, drinking water, E. coli, microbial risk, SWATPublikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250906

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek