In English

Managing urban development based on human wellbeing

Christopher Wisting
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: urban development, wellbeing, human needs, measurement frameworkPublikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek