In English

Prediction of Excess Water Quantity and Quality - Model framework enabling estimation of groundwater and stormwater inflow to excavations and assessment of contaminants in contributing flows

Teresia Börjesson ; Johanna Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: excess water, excavation, groundwater, stormwater, contamination, modelling, model frameworkPublikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250904

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek