In English

Numerical modelling of surcharge loading - Optimisation of surcharge loading to minimise long-term settlements in soft soil

DARKO ASANOVIC ; Valdrin Qyra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Numerical modelling, Soft soil, Homogeneous soil, Embankment, Prefabricatedvertical drains, Surcharge loading, Creep improvement ratio, Swelling, Creep-SCLAY1S, Geosuite SettlementPublikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250902

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek