In English

Reclaimed asphalt pavement in concrete - A study of how concrete properties are changed when reclaimed asphalt pavement (RAP) is used as aggregate

Viktor Bark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Recycled aggregate, reclaimed asphalt pavement, sustainability, concretePublikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek