In English

Pressure Caused by Restrained Heave - A Study Regarding the Time-Dependent Unloading Behavior of Soft Soils

Caroline Björk Tocaj ; Erik Toller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Heave pressure, heave, unloading, numerical modelling, soft soil, clayPublikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek