In English

Clay slopes and their stability: An evaluation of different methods

Hannes Hernvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Slope stability, Slopes, Clay, Limit Equilibrium Method (LEM), Finite Element Limit Analysis (FELA), Factor of Safety (FOS), Slope/w, Optum G2, Limistate:GEO, Discontinuity Layout Optimisation (DLO)Publikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek