In English

Characterisation of fractures in crystalline rock using steady state and transient hydraulic test analyses - A case study

Rikard Österlund ; Pramod Surendran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Conceptualization. Transient transmissivity, Steady state transmissivity, Aqtesolv , Fracture aperture, Hydrogeological descriptionPublikationen registrerades 2017-08-03. Den ändrades senast 2017-08-03

CPL ID: 250897

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek