In English

Design Standards for Bicycle Express-Routes - Implementation of design standards for a commuter route between Gothenburg, Partille and Lerum

ARNA KRISTJÁNSDÓTTIR ; Agnes Sjöö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bicycle express-route, bicycle infrastructure, design standards, bicycle commuting, fast cyclingPublikationen registrerades 2017-08-03. Den ändrades senast 2017-08-03

CPL ID: 250896

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek