In English

Numerical Modelling of a Staged Excavation in Soft Clay - A case study of the Tennet 2 project

Baltzar Linde ; LARS FAGERGREN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: 2.5D-Model, Deformations, Finite element method, Geotechnics, Lateral earth pressure, Mohr-Coulomb, Numerical modelling, PLAXIS 2D, Sheet pile wall, Soft Soil, Staged excavation, Stiffness, Wailing beamPublikationen registrerades 2017-08-03. Den ändrades senast 2017-08-03

CPL ID: 250895

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek