In English

Evaluation of basal heave in the Marieholm tunnel project - Comparison of two excavation methods

Stina Berg ; Naomi Licudi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Soft Soil, Hardening Soil with small-strain stiffness, basal heave, PLAXIS, SoilTest, Marieholm tunnel, soft clay, deep excavation, lime-cement columns.Publikationen registrerades 2017-08-03. Den ändrades senast 2017-08-03

CPL ID: 250894

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek