In English

Crane foundations on soft soil - An analysis of conservatism in bearing capacity predictions

Erik Lundblad ; Kim Plath
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Geotechnics, Soft clay, Working platform, Crane foundations, Bearing capacity, PLAXISPublikationen registrerades 2017-08-03. Den ändrades senast 2017-08-03

CPL ID: 250893

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek