In English

Implementation of the permanent deformation model PEDRO for pavement structures

Anna Rödin ; Emma Uhrdin Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: permanent deformation, rutting, PEDRO, asphalt concrete shear box, asphalt concretePublikationen registrerades 2017-08-02. Den ändrades senast 2017-08-02

CPL ID: 250884

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek