In English

Design of Deep Excavation in Soft Clay - Haga Station in Västlänken Railway Tunnel in Gothenburg

NATALIA ORTIZ-LÓPEZ ; Justyna Wieczorek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: clay, soft clay, soft soil, deep excavation, FEM, railway station, Västlänken, Gothenburg, HagaPublikationen registrerades 2017-08-02. Den ändrades senast 2017-08-24

CPL ID: 250883

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek