In English

Optimisation of the simulated interaction between pedestrians and vehicles - A comparative study between using conflict areas and priority rule in Vissim

Lina Dahlberg ; Matilda Segernäs
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: microsimulation, interaction, pedestrians, vehicles, PTV, Vissim, conflict areas, priority rule, mixed traffic flows, travel hubPublikationen registrerades 2017-08-02. Den ändrades senast 2017-08-02

CPL ID: 250882

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek