In English

Evaluation of Autodesk InfraWorks 360 and PTV Vissim - A comparative study of two traffic simulation software products

Samantha Avramovic ; EMELIE JOHNSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: traffic simulation, PTV Vissim, InfraWorks 360, evaluation, comparisonPublikationen registrerades 2017-08-02. Den ändrades senast 2017-08-02

CPL ID: 250879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek