In English

Analysis of the dynamic response in clay due to a high speed train passage

Mohammad Khaled ; Emma Bentström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: dynamic, response, clay, HSR, railways, end bearing, pile, consolidation, TochnogPublikationen registrerades 2017-08-02.

CPL ID: 250877

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek