In English

LIVE - Exploring motion in live music shows and architecture

Lukasz Partyka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek