In English

THE PRICE OF A HOME - Knowledge as a way to optimize the balance between costs and qualities in housing

Theresa Brander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250664

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek