In English

TUNED BY ARCHITECTURE - An investigation of the link between sound and building design

Petra Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250663

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek