In English

KEEPING THE TACIT KNOWLEDGE ALIVE - Development of a new building typology to save our heritage

Per Slättberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250662

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek