In English

OPEN CEREMONY - Monumental space for social practice

Ylva Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250661

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek