In English

DWELLING FOR YOUNG ADULTS - The contributions of daylight and shared space to compact apartments

Tung Phan Khac
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250654

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek