In English

PLANNING FOR TRUST - Strategies for participation in planning

Linda Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250648

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek