In English

Oxidation of carbohydrates with TEMPO analogs

Oxidation av kolhydrater med TEMPO analoger

Erika Sletten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12.

CPL ID: 250645

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek