In English

Fabrication of biosensors enabling glucose and glutamate detection. Characterisation and study of enzymatic electrochemical biosensors

Sanna Johansson ; Ylva Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250639

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek