In English

Study of cellulose nanocrystal modification and PLA cellulose nanocrystal

Robin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250638

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek