In English

Design and synthesis of azetidinium salts for chemical modification of nanocrystalline cellulose

Patrik Rosendahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250637

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek