In English

Design and synthesis of DNA-binding cyanine dyes

Victor Bjärknemyr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250636

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek