In English

A study of alternative polyurethane films with hemicellulose

Maria Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12. Den ändrades senast 2017-07-12

CPL ID: 250635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek