In English

Transition metal catalysis for upgrading of bio-derived building blocks

August Runemark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-12.

CPL ID: 250634

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek