In English

LANDSCAPES - An intervention into a landscape shaped by natural and industrial processes

William Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek