In English

AN ALTERNATIVE TO THE SMALL DWELLING - Researching social and spatial benefits with co-housing

Malin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250624

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek