In English

INTO THE WOODS - Creating safe access to nature and facilitating meetings

Hanna Järbel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250622

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek