In English

PLANAR TO VERTICAL NEIGHBOURHOOD, Reviving neighbourhood cohesion through reinterpretation of Beijing Hutong

Le Song
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250621

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek