In English

THE ESSENCE OF A MATERIAL? - An investigation of rammed earth, wood and plastic

Anna Willemark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250620

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek