In English

PERCEIVING SPACE LAYER - Addressing privacy in assisted living facility through interfaces design

Yiwen Zhou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250619

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek