In English

STRANGER THINGS - Extending architecture through defamiliarization

Jens Ljunggren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11.

CPL ID: 250617

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek