In English

ARKITEKTUR OCH GENUS - Ett sökande efter feministiska praktiker i arkitekturen

Filippa Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250615

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek