In English

A-PART-MENT - Transitions between different fegrees of privacy in a co-living setting

Felicia Davidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek