In English

INDUSTRIAL NATURE - A visitor centre in Limhamn Limestone Quarry

Henrik Hagejärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250609

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek