In English

Extraktion av biopolymerer ur ettåriga växter

Extraction of biopolymers from annual crops

Simon Mellconius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250607

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek