In English

TEMPO oxidation of cellulose pulp

TEMPO oxidation av pappersmassa

Elisabeth Liljenzin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250606

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek