In English

Industrial transformation of the compressor industry

A case study at Atlas Copco Compressor Technique

Ida Perstedt ; Sara Tuhkanen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:025, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07. Den ändrades senast 2017-07-07

CPL ID: 250578

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek