In English

Capturing Supplier Innovation at a Manufacturing Company

An analysis of how a firm can facilitate the use of external sources of innovation

Albin Bjurhall ; Beata Klein
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:067, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07. Den ändrades senast 2017-07-07

CPL ID: 250577

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek