In English

How to improve a value proposition from a portfolio of project management-based services

A case study of a consultancy firm offering services within project management

Emil Johansson ; David Örneblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:070, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07. Den ändrades senast 2017-07-07

CPL ID: 250576

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek