In English

Industry 4.0: Digital Platforms in the Industrial Internet of Things Ecosystem

An explorative study of the control mechanisms employed in three IIoT platforms

Nora Frostbrink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:074, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07.

CPL ID: 250575

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek