In English

Operating companies against startups - a study of the US patent litigation landscape

Christian Birch-Jensen ; Fredrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:095, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07. Den ändrades senast 2017-07-07

CPL ID: 250574

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek