In English

Business Model Innovation for a digital future

A two-sided single case study of the drivers, opportunities, and barriers of business model innovation in a digitalization context

Anton Eksell ; Alexander Härenstam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:039, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07. Den ändrades senast 2017-07-07

CPL ID: 250572

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek