In English

Digital transformation in the Spanish industry

An investigation of the current level of digital transformation in the Spanish metal manufacturing and automotive industry.

Ellinor Ring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:068, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07. Den ändrades senast 2017-07-07

CPL ID: 250571

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek